STAGE-ZUID-AFRIKA.NL

stage-zuid-afrika.nl: informatie over stage lopen in Zuid-Afrika

LANGUAGE: Dutch English

stage lopen in Zuid-Afrika

Stage lopen in Zuid-Afrika, zowel op professioneel als persoonlijk vlak een leerzame ervaring!

Zuid-Afrika is een populaire bestemming onder internationale studenten. Stage lopen bij een Zuid-Afrikaans bedrijf is een uitdagende en leerzame ervaring, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Je doet niet alleen ervaring op binnen een voor jou nieuw bedrijf maar je leert ook een compleet ander land, taal en de bijbehorende (bedrijfs)cultuur kennen.

 

In Zuid-Afrika zijn niet alle bedrijven bekend met het begrip stage zoals wij dat in Nederland kennen. Zuid-Afrikaanse studenten vervullen soms wel practical placements tijdens hun studie, maar gaan vaak pas na hun studie voor het eerst aan het werk. Het is daarom van belang dat het bedrijf of de instelling waar je stage gaat lopen goed op de hoogte is van de verwachtingen en de eisen die je opleiding stelt aan de stageplaats. Zorg er dus voor dat je dit goed communiceert met je stageplaats en dat bijzonderheden in je contract zijn opgenomen.

 

Stagetaken en het stagecontract

Een van de belangrijkste voorwaarden voor een geslaagde stage in het buitenland is (vooraf) duidelijkheid over de stagetaken. Als de stagetaak vanuit het bedrijf meteen duidelijk is kun jij kijken of deze goed bij jou passen maar het kan ook dat het bedrijf je vraagt mee te denken over de taken. Als de taak besproken is en alle partijen (jij, het stagebedrijf en je opleiding) zijn het ermee eens, dan kan het contract opgesteld worden.

 

De meeste opleidingen hebben zelf een Engelstalig stagecontract beschikbaar wat gebruikt kan worden. Zorg ervoor dat de stagetaken zoals besproken altijd duidelijk zijn opgenomen in het contract. Ook de start en einddatum en de afgesproken werkuren moet je in je stagecontract zetten. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Het stagecontract is een contract tussen jou, je opleiding en de stageplaats en dient ruim voor je vertrek naar Zuid-Afrika door alle partijen te zijn ondertekend. Boek je vliegticket voordat het stagecontract helemaal rond is.

 

Het stageproces

jij bent zelf verantwoordelijk voor het verloop van je stage en voor je eigen stageproces. Maak problemen of moeilijkheden ook altijd op tijd bespreekbaar met de begeleider van je stageplaats. (Hou daarbij rekening met het feit dat de Nederlandse directheid niet altijd gewaardeerd wordt, maar dat je wel voor jezelf op moet komen) Als je inhoudelijk vragen hebt, bespreek dit dan met je begeleider van je opleiding en met je stagebegeleider van het stagebedrijf.

 

De begeleiding bij buitenlandse stages is vaak anders dan dan de begeleiding van Nederlandse stages. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bedrijf niet eerder heeft gewerkt met Nederlandse stagiaires. Probeer je verwachtingen aan te passen, maar zorg er wel voor dat je voldoende houvast hebt en dat afspraken van beide kanten worden nageleefd. Probeer daarom, vooral in het begin, regelmatig stagegesprekken te plannen met je stagebegeleider binnen het stagebedrijf. Ook hier ben je zelf verantwoordelijk voor. Deze gesprekken zijn belangrijk om samen het stageproces goed in de gaten te kunnen houden. De stagegesprekken zijn het smeermiddel van een geslaagde en uitdagende stage!

 

Een stage in Zuid-Afrika vind je via: www.4exchange.nl

 

© stage-zuid-afrika.nl